psychoterapeuciplock.pl

BHP dla firm

Dlaczego warto współpracować z firmą BHP? 

Warto współpracować z firmą BHP, gdyż nie tylko odciąża ona pracodawcę z wykonywania wielu obowiązków, ale także pozytywnie wpływa na poziom zaufania zatrudnionego personelu do pracodawcy. Specjaliści BHP zajmują się między innymi przeprowadzaniem szkoleń BHP wstępnych oraz okresowych, a także formułowaniem regulaminów korzystania z obiektów oraz konkretnych stanowisk pracy, zapewnianiem ochrony przeciwpożarowej, reprezentowaniem firmy przed państwowymi instytucjami kontrolnymi (np. Państwową Inspekcją Pracy), reagowaniem w sytuacjach nagłych wymagających wsparcia pracownika BHP, a także dokonywaniem oceny ryzyka zawodowego. W trakcie dokonywania oceny ryzyka zawodowego, jeżeli specjalista BHP zauważy niebezpieczeństwo w jakimś miejscu zakładu pracy, modyfikuje to miejsce w taki sposób, aby zredukować do absolutnego minimum poziom zagrożenia. Firmom oraz instytucjom opłaca się korzystać z usług firmy specjalizującej się w bezpieczeństwie i higienie pracy również ze względu na bardzo atrakcyjne ceny za tego typu usługi. Coraz więcej przedsiębiorstw oraz instytucji decyduje się na taką współpracę. Pracownicy BHP mają ogromną wiedzę i doświadczenie, co pozytywnie wpływa na funkcjonowanie każdego zakładu pracy.

bhp poznań

Na czym polega szkolenie BHP przeprowadzane przez pracowników BHP? 

Szkolenie BHP musi przejść każdy pracownik, zanim zostanie dopuszczony do wykonywania zawodowych czynności. Dla nowych pracowników szkolenie BHP jest szkoleniem wstępnym. Szkolenie wstępne dzieli się z kolei na szkolenie ogólne oraz dotyczące pracy na konkretnym stanowisku. W ramach szkolenia ogólnego nowi pracownicy zapoznają się z ogólnymi przepisami i normami dotyczącymi pracy, natomiast szkolenie stanowiskowe dotyczy określonego miejsca w zakładzie pracy, na przykład konkretnej maszyny w zakładzie produkcyjnym. Zapewnienie szkoleń tego typu to obowiązek każdego pracodawcy, a państwowe instytucje kontrolne sprawdzają, czy każdy pracodawca się z niego wywiązuje. Szkolenia BHP są również bardzo praktyczne, gdyż pozwalają pracownikom zapoznać się z wiedzą, która pozwala na uniknięcie zagrożeń. Praca, która przebiega w bezpieczny sposób, jest podstawą funkcjonowania każdego zakładu pracy, a to właśnie od wiedzy i umiejętności odpowiedniego zachowania się pracowników zależy poziom bezpieczeństwa. Szkolenia BHP wstępne oraz okresowe przeprowadzane są przez pracowników BHP z dydaktycznym podejściem i bardzo często z wykorzystaniem materiałów filmowych i przytaczaniem przykładów zaczerpniętych z innych zakładów pracy.