psychoterapeuciplock.pl

Oferta

Oferta

Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Świadczymy firmom i instytucjom usługi między innymi takie jak: formułowanie regulaminów korzystania z obiektów oraz stanowisk pracy, dokonywanie oceny ryzyka zawodowego wraz z eliminowaniem niebezpieczeństw, przeprowadzanie szkoleń BHP wstępnych oraz okresowych, reprezentowanie zakładów pracy przed państwowymi instytucjami kontrolnymi (na przykład Państwową Inspekcją Pracy), ochronę przeciwpożarową, a także doradztwo przy wprowadzaniu różnorodnych zmian na terenie obiektów. Nasze wsparcie wyraźnie poprawia atmosferę panującą w każdym zakładzie pracy, a pracownikom rośnie poziom zaufania do pracodawcy. Ponadto warto zauważyć, że pracodawcy są dzięki świadczonym przez nas usługom wyraźnie odciążeni z wielu obowiązków, które musieliby wykonywać (na przykład przeprowadzanie szkoleń BHP), gdyby nie współpracowali z naszą firmą. Zatrudniani przez nas specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mają ogromną wiedzę oraz doświadczenie, które procentuje podczas świadczenia usług. Dzięki temu firmy oraz instytucje, które podejmują z nami współpracę, nie muszą martwić się o poziom bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie ich obiektów. Pracownicy BHP doskonale wywiązują się ze swoich obowiązków, dzięki czemu mamy coraz więcej klientów. Firmy oraz instytucje, które podjęły z nami współpracę, doceniają również atrakcyjne ceny świadczonych usług.